Database med egne forsider

Forsider.dk-servicen, og værktøjet til generiske forsider, benytter en online opensource database hvor bibliotekets forsider gemmes. Url'en for databasen afhænger af bibliotekets agency-nummer. For test-biblioteket med agency-nummer 790900 ligger databasen på: mycrud.forsider.dk/forsider.790900.cover. For Ballerup erstattes 790900 med 715100 etc. Man kan også tilgå databasen direkte med almindelige HTTP-requests:

Dette kan også bruges til at tage backup/restore de genererede generiske forsider, – eller til at uploade egne forsider.


Hvis man vil bruge værktøjet til generiske forsider eller blot uploade egne forsider, – så kræver det, at man har et adgangs-token til databasen. Biblioteker, der er med til at finansiere udviklingen, kan få token ved at kontakte Rasmus Erik / solsort.dk.

Biblioteket har selv ansvaret for at sikre rettighederne til de forsider de uploader.