Forsider.dk

Forsider.dk er opensource værktøj og webservice til bedre forsidebilleder på bibliotekernes hjemmesider.

I 2017 byggede jeg et værktøj til at lave generiske forsider til DDB-CMS for Ballerup Bibliotek. Da forsiderne stadigt ikke var kommet ind i den officielle forsideservice i 2020, blev projektet genoplivet og der blev tilføjet et forsideservice-workaround.

Idé, retning og finansieringen af udviklingen af forside-projektet kommer fra Ballerup Bibliotek.
Forsider.dk drives af RasmusErik (Solsort), og indeholder dokumentation fra projektet, samt kørende værktøj og webservices. Dokumentationen er open content, og værktøj og webservices er opensource.